30
ngày 07/11/2017
 • 108
 • 40
 • Yêu cầu truy nhận cha cho con
 • Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình

 • Sơ thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • TAND TP. Hải Phòng
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn: Ông Bùi Văn C và bị đơn: Bà Nguyễn Thị X Công nhận cháu Bùi Trung K sinh ngày 28 tháng 4 năm 2015 do bà Nguyễn Thị X sinh ra là con đẻ cua ông C

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 07/11/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập