113
ngày 16/08/2019
 • 10
 • 5
 • Bị cáo Đặng Phạm Phú L (Đặng Phú L, Cu Anh) và bị cáo Lê Chí Đ phạm tội “Đánh bạc” - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Cà Mau
 • Không
 • 0
 • Xử phạt bị cáo Đặng Phạm Phú L (Đặng Phú L, Cu Anh) 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” và bị cáo Lê Chí Đ 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 16/08/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập