18
ngày 18/06/2019
 • 27
 • 6
 • Nguyên đơn Công ty H - bị đơn ông Trần Đắc T
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản về quyền sở hữu tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Quảng Trị
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn Công ty H khởi kiện bị đơn ông Nguyễn Đắc T về việc đòi lại tài sản

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 18/06/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập