02/2019/QĐST- KDTM
ngày 28/06/2019
 • 14
 • 2
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Tranh chấp hợp đồng hợp tác

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bắc Ninh
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 03/2019/TLST- KDTM ngày 29/3/2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 28/06/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập