21
ngày 14/06/2019
 • 21
 • 2
 • trung tâm chất lượng cao-nho-quý
 • Tranh chấp hợp đồng mượn tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • trung tâm chất lượng cao-nho-quý

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 14/06/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập