51/2019/HSPT
ngày 30/01/2019
 • 23
 • 9
 • Bị cáo Nguyễn Văn T - phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (điều 203 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND cấp cao tại Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T, Lê Văn H xin giảm hình phạt; Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Huyền T1 xin được hưởng án treo; sửa bản án hình sự sơ thẩm. 1. Áp dụng khoản 3 Điều 7; điểm b, d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm s khoản 1 (hai tình tiết giảm nhẹ), khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Văn T, bị cáo Lê Văn H; xử phạt: - Bị cáo Nguyễn Văn T: 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 10/8/2017 đến ngày 17/8/2017).14 - Bị cáo Lê Văn H: 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà Nước”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 10/8/2017 đến ngày 17/8/2017). 2. Áp dụng khoản 3 Điều 7; điểm d khoản 2 Điều 203; điểm s khoản 1(hai tình tiết giảm nhẹ), khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Huyền T1 09 (chín) tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Thị Huyền T1 cho Ủy ban nhân dân phường H, quận H, thành phố H Phòng theo dõi, giám sát giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 3. Xác nhận sau xét xử sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn T đã nộp lại một phần tiền thu lời bất chính là 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thể hiện tại Biên lai thu tiền số AA/2014/0001690 ngày 04/01/2019; bị cáo Lê Văn H đã nộp lại một phần tiền thu lời bất chính là 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thể hiện tại Biên lai thu tiền số AA/2014/0000072 ngày 24/12/2018 do Nguyễn Thị Huyền T1 nộp thay; bị cáo Nguyễn Thị Huyền T1 đã nộp lại một phần tiền thu lời bất chính là 10.000.000 (mười triệu) đồng tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thể hiện tại Biên lai thu tiền số AA/2014/0000073 ngày 24/12/2018.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/01/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập