35
ngày 27/02/2019
 • 46
 • 9
 • Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước - phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (điều 203 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Không
 • 0
 • Dư Quang N thành lập công ty là để có pháp nhân hợp thức hóa các chứng từ trong quá trình thi công các công trình, nhưng sau đó không hoạt động thi công nữa mà chỉ xuất bán hóa đơn cho các doanh nghiệp để hưởng lợi trên số tiền ghi trên hóa đơn.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/02/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập