36
ngày 24/05/2019
 • 38
 • 14
 • Bản án hình sự phúc thẩm số 36 ngày 24/05/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên về Tội đáng bạc và gá bạc - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 322 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Hưng Yên
 • Không
 • 0
 • Bản án hình sự phúc thẩm số 36 ngày 24/05/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên về Tội đáng bạc và gá bạc

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 24/05/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập