19
ngày 15/09/2017
 • 31
 • 17
 • Miễn nghĩa vụ thi hành án
 • Các yêu cầu dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
 • Không
 • 0
 • Miễn nghĩa vụ thi hành án cho bà Nguyễn Thị M

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 15/09/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập