35/2017/QĐST-DS
ngày 05/10/2017
 • 63
 • 40
 • Quyết định công nhận sự thỏa thuận Nguyễn Văn C - Trần Thị K và Nguyễn Văn T
 • Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
 • Không
 • 0
 • Bà Trần Thị K và ông Nguyễn Văn T và có nghĩa vụ liên đới trả cho ông Lê Văn C số tiền thuê đất của 02 (hai) năm còn lại là 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) của hợp đồng thuê quyền sử dụng đất ngày 11/7/2014. Chậm nhất là ngày 10/10/2017 (dương lịch) phải trả xong.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 05/10/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập