Bản án số: 173/2017/HC-PT
ngày 09/08/2017
 • 1033
 • 268
 • BAN AN HCPT CONG TY GIAY HUNG THINH-CUC THUE TP HCM.pdf
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Thực tiễn xét xử đặt ra, trong trường hợp quyết định xử lý về thuế chỉ sai một phần nhưng không thể tách biệt được phần sai cụ thể tại quyết định xử lý về thuế, Tòa án nhận định và hủy toàn bộ quyết định hành chính.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 1
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 09/08/2017
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập