01
ngày 29/01/2019
 • 3
 • 0
 • Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc giải thể
 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty...

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
 • Không
 • 0
 • Ông Nguyễn Thành C kiện Công ty TNHH thương mại dịch vụ H về việc đòi lại vốn góp vào công ty

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 29/01/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập