12
ngày 07/09/2017
 • 56
 • 40
 • Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành, quyết định xừ phạt vi phạm hành chính

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 07/09/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập