17/2018/QĐST-KDTM
ngày 26/11/2018
 • 403
 • 27
 • Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên thương mại
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Bình Dương
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên thương mại giữa Công ty TNHH Mi VN với Công ty TNHH TT Vi VN

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 26/11/2018
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập