29/2017/HC-ST
ngày 22/08/2017
 • 344
 • 312
 • Công ty Cổ phần công trình V khởi kiện Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Lắk
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Đắk Lắk
 • Không
 • 0
 • Công ty Cổ phần công trình V khởi kiện Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về "QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế"

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 22/08/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập