338
ngày 27/09/2018
 • 76
 • 27
 • Vũ Trường S phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo K1 ĐIều 323 - phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (điều 323 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Không
 • 0
 • Tuyên bố bị cáo Vũ Trường S phạm tội “ Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ”. Xử phạt: Vũ Trường S 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 10/6/2018.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/09/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập