55
ngày 22/08/2017
 • 53
 • 65
 • Đình chỉ giải quyết yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con
 • Yêu cầu công nhận thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con

 • Sơ thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • TAND Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ yêu cầu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của chị H và anh H

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 22/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập