47
ngày 11/10/2018
 • 95
 • 146
 • Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức - phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (điều 341 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
 • Không
 • 0
 • Vào khoảng tháng 4 năm 2018 Phan Văn B trú tại bản LS, xã LD, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An với mục đích bán kiếm lời

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 11/10/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập