20/2017/QĐST-HC
ngày 11/09/2017
 • 97
 • 57
 • ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành, quyết định xừ phạt vi phạm hành chính

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Ngày 11 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện V, thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 hủy bỏ Quyết định số 4433/QĐ-UBND

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 11/09/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập