17/2017/QĐST-HC
ngày 05/09/2017
 • 91
 • 59
 • ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành, quyết định xừ phạt vi phạm hành chính

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • : Ngày 03 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân quận C, thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Hồ Thị T là chủ sử dụng đất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 05/09/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập