92
ngày 26/09/2018
 • 25
 • 12
 • Ngô Văn A - phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (điều 323 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
 • Không
 • 0
 • Bị cáo A nhận thức được Bửu cũng là người nhận vận chuyển xe cho người khác để đi tiêu thụ, nhưng A vẫn xin Bửu cho cùng thực hiện hành vi vận chuyển xe để kiếm tiền tiêu xài. Như vậy, A đã biết rõ tài sản có được là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn nhận chuyển tài sản đó cho người khác theo yêu cầu của người nhận vận chuyển trước đó là Bửu.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 26/09/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập