127/2017/QĐST-DS
ngày 31/07/2017
 • 30
 • 38
 • Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả lại diện tích đất hoán đổi theo tờ thỏa thuận hoán đổi
 • Các yêu cầu dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả lại đất hoán đổi để mở đường đi vào đất cho rộng. Tuy nhiên, nguyên đơn xác định không còn tranh chấp hợp đồng hoán đổi nên rút đơn đình chỉ

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 31/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập