01
ngày 05/04/2017
 • 553
 • 68
 • yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản
 • Các yêu cầu dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Đắk Nông
 • Không
 • 0
 • Ông Nguyễn Anh S - chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 05/04/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập