1621
ngày 23/08/2017
 • 59
 • 53
 • Nguyễn Văn T - Công ty M
 • Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • Sơ thẩm
 • Lao động
 • TAND Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Ông Nguyễn Văn T khởi kiện yêu cầu Công ty M chốt và trả sổ bảo hiểm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



  3. Lập luận, nhận định



  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 23/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập