747/2018/QĐST-TBTK
ngày 10/07/2018
 • 33
 • 19
 • Bùi Thị Thu H - Đinh Kỳ T
 • Y/c thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 10/07/2018
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập