42
ngày 12/06/2018
 • 33
 • 16
 • Phạm Văn A và đồng bọn - phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 134 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
 • Không
 • 0
 • Khoảng 10 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2017, Nguyễn Minh G đến nhà Phạm Văn A chơi, A rủ G đến quán của chị Nông Thị Phan I

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 12/06/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập