728/2017/LĐ-PT
ngày 15/08/2017
 • 433
 • 303
 • Phạm Duy H - Công ty Cổ phần T
 • Tranh chấp về quyền, lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương...

 • Phúc thẩm
 • Lao động
 • TAND TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Tại thư mời nhận việc ngày 20/4/2010, Công ty Cổ phần T có đưa ra điều kiện làm việc là ngoài mức lương chính thức, ông sẽ được hưởng phụ cấp riêng là 10.000.000 đồng/tháng. Sau đó, hai bên có thỏa thuận miệng khi nào ông nghỉ làm thì Công ty mới thanh toán toàn bộ tiền phụ cấp này; tính đến thời điểm ông nghỉ việc tại Công ty vào tháng 6/2014 thì số tiền phụ cấp riêng tổng cộng là 500.000.000 đồng. Bản án sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông về việc buộc Công ty phải thanh toán số tiền phụ cấp này, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Do đó ông đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc Công ty phải trả cho ông khoản tiền phụ cấp riêng là 500.000.000 đồng cùng lãi suất do vi phạm nghĩa vụ chậm trả

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 15/08/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập