01/2017/HNGĐ-GĐT
ngày 15/02/2017
 • 826
 • 245
 • Ông Chen Ming C và Bà Phạm Tú H
 • Tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn

 • Giám đốc thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Không
 • 0
 • Ông Chen Ming C và Bà Phạm Tú H xin ly hôn, phân chia tài sản sau ly hôn và xem xét khoản nợ đối với Ông Chen Ming T là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 15/02/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập