11/2018/HSST
ngày 12/04/2018
 • 81
 • 36
 • Bị cáo Lê Thị Ngọc D phạm tội chứa mại dâm - phạm tội chứa mại dâm (điều 327 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
 • Không
 • 0
 • Bị cáo Lê Thị Ngọc D đã dùng nhà trọ của bình chứa Trần Thị Thảo Ng và Nguyễn Bé H bán dâm cho Lê Trung T1 và Nguyễn Văn T hai lần.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 12/04/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập