• RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
 • RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

Kết quả tìm kiếm: 458067 bản án, quyết định

số 101 ngày 05/05/2020 của TAND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 3
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Tranh chấp hôn nhân


số 378 ngày 22/11/2019 của TAND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Tranh chấp ly hôn


số 112 ngày 13/05/2020 của TAND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Tranh chấp hôn nhân


số 105 ngày 07/05/2020 của TAND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

tranh chấp hôn nhân


số 07 ngày 12/03/2020 của TAND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 1
Dân sự
0

Tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản


số 23 ngày 12/05/2020 của TAND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 1
Dân sự
0

Tranh chấp về quyền sử dụng đất


số 09 ngày 11/03/2020 của TAND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

Xin ly hôn vì mâu thuẫn gia đình


số 08 ngày 03/03/2020 của TAND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn


số 11 ngày 12/05/2020 của TAND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

xin ly hôn vì mâu thuẫn gia đình


số 68 ngày 21/05/2020 của TAND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 4
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

Anh Hà Văn M xin ly hôn chị Nguyễn Thị Ánh H.


số 08/2020/QĐST-DS ngày 13/02/2020 của TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Dân sự
0

Đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện


số 14/2020/QĐST-DS ngày 02/03/2020 của TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 1
Dân sự
0

đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện


số 18/2020/QĐST-DS ngày 16/03/2020 của TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 0
Dân sự
0

đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện


số 15/2020/QĐST-DS ngày 10/03/2020 của TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Dân sự
0

Bị đơn hừa nhận có nợ và đồng ý trả cho nguyên đơn số tiền 60.000.000đ (sau mươi triệu đồng)


số 04/2020/HNGĐ-ST ngày 28/02/2020 của TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Bé E. Bà E được ly hôn ông M. Giao con chung Phạm Thị Ngọc H cho bà E nuôi dưỡng. ghi nhận bà E không yêu cầu ông M cấp dưỡng nuôi con. Tài sản chung, nợ chung không có.


số 05/2020/HNGĐ-ST ngày 28/02/2020 của TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Bé H. Bà E được ly hôn ông P. Giao con chung Bùi Thị Thúy V cho bà H nuôi dưỡng. ghi nhận bà H không yêu cầu ông P cấp dưỡng nuôi con. Tài sản chung, nợ chung không có.


số 03/2020/QĐST-HNGĐ ngày 06/01/2020 của TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

Đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện


số 27/2020/QĐST-HNGĐ ngày 17/02/2020 của TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

Đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện


số 127/2019/QĐST-HNGĐ ngày 03/12/2019 của TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

Đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện


số 31/2020/QĐST-HNGĐ ngày 31/01/2020 của TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

Công nhận thuận tình ly hon giữa ông Nguyễn Văn R và bà Cao Thị B


Tổng 458067 bản ghi, 22904 trang