• RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
 • RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

Kết quả tìm kiếm: 103934 bản án, quyết định

số 55 ngày 19/03/2018 của TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị T xin ly hôn anh S


số 32/2018/HS-PT ngày 06/06/2018 của TAND tỉnh Bạc Liêu

hình sự phúc thẩm - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999)

Phúc thẩm
Không
Hình sự
0

y án sơ thảm


số 71 ngày 29/03/2018 của TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị T xin ly hôn anh N


số 31/2018/HSPT ngày 05/06/2018 của TAND tỉnh Bạc Liêu

hình sự phúc thẩm - phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999)

Phúc thẩm
Không
Hình sự
0

Hủy án sơ thẩm


số 05 ngày 14/06/2018 của TAND huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
Dân sự
0

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản


số 02 ngày 16/04/2018 của TAND huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
Dân sự
0

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản


số 39 ngày 08/03/2018 của TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị T xin ly hôn anh K


số 84 ngày 04/06/2018 của TAND tỉnh Vĩnh Long

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Phúc thẩm
Không
Dân sự
0

Ông Nguyễn Hoàng T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Nguyễn Thị N trả số tiền nợ gốc và lãi theo hợp đồng.


số 75 ngày 09/04/2018 của TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị T xin ly hôn anh T


số 83 ngày 16/04/2018 của TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Chị P xin ly hôn anh T


số 207 ngày 21/11/2017 của TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị P xin ly hôn anh T


số 37/2017/HSPT ngày 23/05/2018 của TAND tỉnh Long An

Nguyễn Xuân T - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999)

Phúc thẩm
Không
Hình sự
0

Trộm cắp tài sản


số 1458 ngày 14/12/2017 của TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Ông T xin ly hôn với bà T1


số 1489 ngày 22/12/2017 của TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Bà T xin ly hôn với ông P


số 1291 ngày 15/11/2017 của TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Bà D xin ly hôn với ông P


số 1335 ngày 24/11/2017 của TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Ông H xin ly hôn với bà P


số 1413 ngày 07/12/2017 của TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Bà H xin ly hôn với ông Q


số 1058 ngày 29/08/2017 của TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Bà L xin ly hôn với ông H


số 211 ngày 24/11/2017 của TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Anh P xin ly hôn chị M


số 24/2018/QĐST-HNGĐ ngày 17/05/2018 của TAND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị Nguyễn Thị H xin ly hôn anh Hoàng Mạnh S


số 22/2018/HS-ST ngày 18/05/2018 của TAND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Phạm Văn Hậu - Lường Văn Xiên trộm cắp tài sản - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 173 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hình sự
0

Phạm Văn Hậu - Lường Văn Xiên trộm cắp tài sản


số 198 ngày 06/11/2017 của TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Chị N xin ly hôn anh N


số 227 ngày 18/12/2017 của TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Anh N xin ly hôn chị H


số 06 ngày 18/05/2018 của TAND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Dân sự
0

NGUYỄN TIẾN N - LÊ THỊ S "TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN"


số 93 ngày 27/04/2018 của TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Chị N xin ly hôn anh N


số 08 ngày 23/03/2018 của TAND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

NGUYỄN MINH H- TRỘM CẮP TÀI SẢN - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999)

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hình sự
0

NGUYỄN MINH H- TRỘM CẮP TÀI SẢN


số 05 ngày 17/05/2018 của TAND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Dân sự
0

NGUYỄN TIẾN N - LÊ THỊ S, NGUYỄN XUÂN H "TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN"


số 09/2018/QĐST-HNGĐ ngày 27/03/2018 của TAND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Chị Nguyễn Thị Lan P xin ly hôn anh Nguyễn Văn A


số 99 ngày 18/06/2018 của TAND TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa anh Nguyễn Chí H và chị Trần Thị L


số 98 ngày 15/06/2018 của TAND TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Trần Thị Việt H và anh Trương Thanh H


số 96 ngày 20/06/2018 của TAND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Anh Đoàn Thanh T xin ly hôn với chị Phạm Thị Lệ M


số 04/2018/QĐST-DS ngày 11/05/2018 của TAND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Dân sự
0

Ông Lê Thành K khởi kiện ông Lê Thành S về số tiền bồi thường đất.


số 159/2018/DS-PT ngày 22/05/2018 của TAND tỉnh Long An

Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản

Phúc thẩm
Không
 • 1
 • 0
Dân sự
0

Lê Thị M "Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” Lê Văn X


số 28/2018/QDDST - HNGĐ ngày 15/06/2018 của TAND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Ông Nguyễn Đức T xin ly hôn bà Lê Minh C.


số 02/2018/QĐ -TA ngày 13/06/2018 của TAND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
 • 1
 • 0
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn Đ.


Tổng 103934 bản ghi, 2970 trang

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập