• RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
 • RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

Kết quả tìm kiếm: 568920 bản án, quyết định

số 131 ngày 28/08/2020 của TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Lê Thị Ngọc S và anh Đỗ Văn H


số 130 ngày 28/08/2020 của TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Công nhận thuận tình ly hôn giữa anh Ngô Cao C và chị Hoàng Thị N


số 61 ngày 28/09/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, không có nơi cư trú ổn định, nhiều lần tái phạm.


số 62 ngày 21/09/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, không có nơi cư trú ổn định


số 59 ngày 21/09/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
 • 1
 • 0
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng tái phạm nên bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc


số 57 ngày 21/09/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, không có nơi cư trú ổn định


số 63 ngày 28/09/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, không có đăng ký tạm trú và cư trú không ổn định tại địa phương


số 60 ngày 21/09/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã nhưng tái phạm nên bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc


số 58 ngày 21/09/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều lần bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn tái phạm nên bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc


số 64 ngày 28/09/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, không có nơi cư trú ổn định


số 02 ngày 04/09/2020 của TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

QĐ xử phạt vi phạm hành chính

Sơ thẩm
Không
Hành chính
0

Anh Nguyễn Văn N khởi kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của trưởng công an huyện B


số 61 ngày 21/09/2020 của TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Công nhận thuận tình ly hôn giữa anh Triệu Quốc H và chị Lư Thị H


số 60 ngày 17/09/2020 của TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Văn T


số 58 ngày 11/09/2020 của TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Lê Thị N và anh Nguyễn Tiến D


số 48 ngày 08/09/2020 của TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
 • 1
 • 0
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Nguyễn Tiến D vào cơ sở cai nghiện với thời gian 12 tháng


số 47 ngày 08/09/2020 của TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa NGuyễn Tiến T vào cơ sở cai nghiện với thời gian 12 tháng


số 46 ngày 08/09/2020 của TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cấp huyện
Không
 • 1
 • 0
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
0

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Viết S với thời gian 12 tháng


số 13 ngày 16/09/2020 của TAND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị Triệu Thị L được ly hôn với anh Nông Văn H


số 19/2020/HNGĐ-ST ngày 10/09/2020 của TAND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

BA LY HÔN


số 254 ngày 29/09/2020 của TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự


Tổng 568920 bản ghi, 28446 trang