• RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
 • RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

Kết quả tìm kiếm: 218065 bản án, quyết định

số 28 ngày 21/11/2018 của TAND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Lý Văn T - phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 134 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hình sự
0

Lý Văn T cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Cam Cọn, huyện BẢo Yên


số 27 ngày 21/11/2018 của TAND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Dương Thị T - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 173 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
Hình sự
0

Dương Thị T Trộm cắp tài sản tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên


số 45 ngày 16/10/2018 của TAND TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình ông Toàn với bà Chi (không chấp nhận)


số 52 ngày 28/11/2018 của TAND TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
Dân sự
0

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản ông Đ với bà T


số 44 ngày 13/11/2018 của TAND TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
Dân sự
0

ranh chấp hợp đồng vay tài sản bà L với bà T, ông B


số 40 ngày 08/11/2018 của TAND TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
Dân sự
0

vay tài sản Ngân hàng TV và ông K


số 37 ngày 25/10/2018 của TAND TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
Dân sự
0

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản Ngân hàng NT với ông N, bà N1


số 110 ngày 23/11/2018 của TAND TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị Tr xin ly hôn anh Th


số 119 ngày 29/11/2018 của TAND TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị Ng xin ly hôn anh T


số 115 ngày 28/11/2018 của TAND TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị L xin ly hôn anh L


số 109 ngày 21/11/2018 của TAND TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị Tr xin ly hôn anh Nh


số 112 ngày 27/11/2018 của TAND TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Anh V xin ly hôn chị L


số 10 ngày 07/11/2018 của TAND TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
 • 3
 • 2
Dân sự
0

Nguyễn Hoài B đòi nợ bà Q


số 12/2019/QĐST-HNGĐ ngày 18/01/2019 của TAND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 5
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

chị Bùi Thị H ly hôn anh Trần Văn D


số 09/2019/QĐST-HNGĐ ngày 18/01/2019 của TAND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

chị Phùng Thị Khánh L ly hôn anh Nguyễn Văn Th


số 08 ngày 25/05/2018 của TAND TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Văn Ph - phạm tội hiếp dâm (điều 111 Bộ luật hình sự năm 1999)

Sơ thẩm
Không
 • 6
 • 1
Hình sự
0

Nguyễn Văn Ph hiếp dâm


số 11 ngày 15/08/2018 của TAND TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Hoài Ch - phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 134 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
 • 3
 • 1
Hình sự
0

Nguyễn Hoài Ch CYGTT


số 18 ngày 16/08/2018 của TAND TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lê Quang Ng và ĐP - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
 • 4
 • 1
Hình sự
0

Lê Quang Ng và ĐP phạm tội đánh bạc


số 18 ngày 07/11/2018 của TAND TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Viết T và ĐP - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999)

Sơ thẩm
Không
 • 9
 • 1
Hình sự
0

Nguyễn Viết T và ĐP TCTS


số 130/2018/DS-ST ngày 04/12/2018 của TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
 • 8
 • 4
Dân sự
0

Vụ án tranh chấp Hợp đồng vay tài sản giữa bà Tạ Thị D với anh Nguyễn Khắc D, chị Ngụy Phát Thùy D


Tổng 218065 bản ghi, 10904 trang

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập