• RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
 • RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

Kết quả tìm kiếm: 258621 bản án, quyết định

số 60 ngày 11/04/2019 của TAND TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngô L - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hình sự
0

Ngô L Phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy


số 59 ngày 11/04/2019 của TAND TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Văn B - phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy (điều 249 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
Hình sự
0

Hoàng Văn B phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy


số 01 ngày 03/01/2019 của TAND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Ly hôn, tranh chấp nuôi con, cấp dưỡng, chia tài sản nợ chung giữa anh P và chị D


số 03 ngày 20/03/2019 của TAND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản chung giữa chị L và anh T


số 20 ngày 07/11/2018 của TAND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) - phạm tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (điều 145 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
Hình sự
0

bị cáo Lê Văn K 145.Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)


số 05 ngày 10/04/2019 của TAND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

175.Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (điều 175 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
Hình sự
0

Bị cáo Tô Thanh Tr 175.Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)


số 46/2019/HS-ST ngày 04/04/2019 của TAND Q. Long Biên, TP. Hà Nội

TTMT - phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy (điều 249 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
Hình sự
0

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy.


số 32/2019/HS-ST ngày 05/03/2019 của TAND Q. Long Biên, TP. Hà Nội

TTMT - phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy (điều 249 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
Hình sự
0

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc V phạm tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy.


số 57 /2019/HS-ST ngày 08/04/2019 của TAND Q. Long Biên, TP. Hà Nội

TTMT - phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy (điều 249 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Sơ thẩm
Không
Hình sự
0

Tuyên bố bị cáo Dương Thị Hải Y phạm tội: Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy.


số 120 ngày 16/05/2019 của TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Trần Thị B-Trần T. Ly hôn


số 04 ngày 18/04/2019 của TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Y/c tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Sơ thẩm
Không
Dân sự
0

Bà Nguyễn Thị Ph yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Công H mất tích


số 107 ngày 04/05/2019 của TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Hà Thị Như T-Nguyễn Thái S. Ly hôn


số 110/2019/DS-PT ngày 18/04/2019 của TAND tỉnh Tiền Giang

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Phúc thẩm
Không
Dân sự
0

bà yêu cầu Tòa án xem xét hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chị Lê Thị Yến N, buộc chị N phải trả lại cho bà phần đất thửa số 29, tờ bản đồ số 31 diện tích 1704m2, giấy đất số CH01608 và thửa số 30, tờ bản đồ số 31 diện tích 650m2, tổng cộng diện tích 2.354m2 đất.


số 03 ngày 18/04/2019 của TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Y/c tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Sơ thẩm
Không
Dân sự
0

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi yêu cầu tuyên bố ông Hoàng Phan Huy V mất tích


số 106 ngày 04/05/2019 của TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Cù Hữu Ư-Nguyễn Thị Thu H. Ly hôn


số 86 ngày 04/05/2019 của TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Ngô Minh V-Hoàng Thị Minh H. Ly hôn


số 214/2019/HS-PT ngày 22/04/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội

Tạ Anh T - phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (điều 142 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Phúc thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hình sự
0

Tạ Anh T- Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi


số 215/2019/HS-PT ngày 22/04/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội

Dương Văn T, Vũ Đình K - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Phúc thẩm
Không
Hình sự
0

Dương Văn T, Vũ Đình K - Đánh bạc


số 34/2019/DS-PT ngày 26/03/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Phúc thẩm
Không
Dân sự
0

Ông Cao Văn B - Ông Cao Viết T - Tranh chấp đòi tài sản là quyền sử dụng đất


số 80 ngày 02/05/2019 của TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Huỳnh Thủy Hà M-Trần Minh T. Ly hôn


Tổng 258621 bản ghi, 12932 trang

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập